Computers in een school horen aan een kabel

De ontwikkeling om draadloos internet te installeren op scholen en kinderen al op jonge leeftijd een mobiele telefoon te geven staat haaks op de adviezen van de Raad van Europa. Deze nam na bestudering van verschillende wetenschappelijke onderzoeken in 2011 een resolutie aan, waarin onder andere geadviseerd wordt om draadloos internet en mobiele telefoons uit scholen te weren. Een advies waar de meeste scholen in Nederland niet van op de hoogte zijn. Op deze pagina probeer ik de relevante informatie op een overzichtelijke manier te bundelen. Zo kunnen we wellicht de achterstand wat inlopen....

De oplossing is eenvoudig

Voor de problemen rond straling op school is een eenvoudige oplossing. Deskundigen adviseren om te kiezen voor netwerken met bedrading. Die netwerken geven geen problemen van betekenis. Iedereen kan ermee leven, ook de mensen die extra gevoelig zijn, de mensen met EHS. Het is aan de school of instelling in welk tempo dit is te realiseren. 

Informatie op deze pagina over straling op school

De meeste ruimte op deze pagina wordt ingenomen door de samenvatting van het advies van de Raad van Europa, uit 2011. Daarin staan adviezen die meteen ingevoerd zouden kunnen worden.  De adviezen ogen verrassend actueel en ik hoop met de samenvatting en vertaling iets bij te dragen aan een beter en gezonder schoolklimaat. Ik heb ook links toegevoegd naar de meest actuele adviezen van de Gezondheidsraad eveneens uit 2011. De resultaten hiervan wijken af.  Verder aanvullend links naar sites, artikelen en video's. Ik heb in mijn samenvatting de zaken die het meest relevant voor onderwijsgevenden zijn, vetgedrukt. 

Het advies van de Raad van Europa

De belangrijkste punten, hier en daar behoorlijk ingekort uit resolutie 1815 van de Raad van Europa uit mei 2011. De cijfers verwijzen naar de alinea's in het stuk wat volledig is te lezen via de link onderaan.

 • Uit onderzoek blijkt voldoende dat er naast thermische ook biologische effecten kunnen optreden bij planten, dieren en mensen.  De normen houden alleen rekening met thermische effecten en schieten dus nog tekort. De biologische effecten treden al op bij niveau's die lager zijn dan de officieel toegestane normen.(4)
 • Het voorzorgsprincipe geldt hier. Zo lang er nog discussie is over normen en metingen is het de verantwoordelijkheid van de lidstaten om maatregelen te nemen, met name bij kwetsbare groepen zoals jongeren en kinderen. Als we deze voorzorgen niet nemen kunnen er in de toekomst enorme menselijke en economische schade ontstaat als vroegtijdige waarschuwingen worden genegeerd. (5)
 • De Raad betreurt het feit dat ondanks oproepen om bij twijfels bij nieuwe technieken altijd het voorzorgsprincipe te hanteren de preventieve maatregelen altijd achterlopen op de introductie van nieuwe technieken. Als je wacht tot je het echt helemaal zeker weet dat er schade is door 100% betrouwbaar en onbetwist wetenschappelijk onderzoek, dan is de schade al niet meer te overzien.Dat zal leiden tot hoge kosten  en gezondheidsproblemen, net zoals gebeurde bij asbest, gelode benzine en tabak. (6)
 • De Raad ziet ook dat de problemen met electromagnetische velden en de potentiële gezondheidsproblemen opvallende parallellen vertoont met andere hete hangijzers van dit moment zoals de verstrekking van licenties voor medicijnen, chemicaliën, pesticiden, zware metalen en genetisch gemanipulatie. Het is dus cruciaal dat onafhankelijkheid en geloofwaardigheid  van wetenschappelijk onderzoek gegarandeerd is om een transparante en gebalanceerde beoordeling over de gezondheidseffecten te kunnen geven. (7)

Aanbevelingen aan de lidstaten

 • Neem alle in redelijkheid te nemen maatregelen om de blootstelling te reduceren aan electromagnetische velden. Speciaal geldt dit voor mobiele telefoons en speciaal geldt dit voor jongeren en kinderen. (8.1.1)
 • Pas de normen aan, niet alleen thermische effecten meten maar ook kijken naar biologische effecten (8.1.2)
 • Geef informatie en besteed aandacht aan bewustwording over de biologische effecten op lange termijn van straling. Speciale aandacht hier voor de kinderen, tieners en iedereen die nog de leeftijd heeft om kinderen te krijgen. (8.1.3)
 • Geef speciaal aandacht aan mensen die lijden aan overgevoeligheid voor straling, met EHS. Zorg voor goede speciale maatregelen voor hen en zorg voor stralingvrije zones.(8.1.4)
 • Om veel moeite en kosten te besparen is het nuttig om te investeren in nieuwe technieken voor antennes en DECT. (8.1.5)
 • Formuleer duidelijke normen voor de stralingsniveau's van magnetrons. (8.2.1)
 • Verbeter de testprocedures voordat nieuwe apparaten op de markt mogen komen (8.2.2)
 • Zorg voor duidelijke labels over de stralingsniveau's (8.2.3)
 • Zorg voor bewustwording door voorlichting over DECT apparaten zoals babyfoons, telefoons en andere huishoudelijke apparaten met schadelijke puls straling. Aanbeveling verdienen apparaten met draad of verbeterde techniek met minder pulsegolven. (8.2.4)

De bescherming van kinderen (8.3)

 • Ontwikkel met ministeries van Onderwijs, Milieu en Volksgezondheid campagnes voor leraren, ouders en kinderen om hen te wijzen op de lange termijn gevaren van alle stralingsapparaten waaronder telefoons.
 • Voor kinderen en scholen in het algemeen geldt dat computers met draadaansluiting de voorkeur verdienen. Aanvullend is het advies om het gebruik van mobiele apparaten strikt te reguleren in en rond de school.
De paragrafen 8.4 over de planning van energiecentrales en zendmasten en 8.5 over algemene aanbevelingen laat ik terwille van het overzicht hier even weg. Ik zie daar veel genoemde punten terugkomen.

Publicaties van de Gezondheidsraad 

De resultaten van de onderzoeken van de Gezondheidsraad in Nederland wijken erg af van bovenstaande Europese richtlijn. De beoordeling hiervan laat ik aan de lezer over.  Gezondheidsraad. Invloed van radiofrequente telecommunicatiesignalen op kinderhersenen.Den Haag:Gezondheidsraad, 2011; publicatienr. 2011/20. Via de link een samenvatting, het complete onderzoek en een reactie van de minister.

Links over wifi en school

Links internationaal

 • Environmental Health Trust (Engels) A 21st century classroom must bridge the digital divide so that all students are engaged with technology. Best Practices for schools allows for full technological access in the classroom while minimizing health risk so that schools and safe technology can work together.

Eerlijker eten met mijn adviezen

 • Minder gifstoffen in je lichaam
 • Afvallen zonder hongergevoel
 • Kinderen leren gezonder te eten
 • Een betere conditie en meer energie
 • Minder ziektes en kwaaltjes
 • Deskundige begeleiding
 • Gratis recepten

Webwinkel

aHealthylife van Juglen Zwaan

(Gesponsorde link)

Actueel

Actuele info over acties of aanbiedingen of bijzonderheden rond openingstijden.

Meer weten?

Je kunt ons bellen of mailen. HIer vind je alle contactinfo. Natuurlijk geheel vrijblijvend.

Reviews

Reviews werken als mond op mond reclame maar dan op internet. Hier meer informatie.

Heb je een vraag? Anne helpt je graag verder!