Wat is 5G?

De vijfde generatie netwerken voor mobiele telefonie wordt meestal aangeduid als 5G. Deze generatie zal vanaf 2020 in Nederland geleidelijk worden ingevoerd. 5G is de vijfde generatie mobiele telecommunicatie. Het is de opvolger van de huidige, vierde generatie van mobiele telecommunicatienetwerken. Belangrijke verschillen met 4G zijn dat 5G sneller is en dat verbindingen betrouwbaarder zijn. Bovendien kunnen antennes van basisstations met 5G voor meer apparaten tegelijkertijd een draadloze verbinding verzorgen dan 4G. De nieuwe generatie zou de toenemende vraag naar mobiele data moeten opvangen, maar ook nieuwe toepassingen mogelijk maken. Denk aan zelfrijdende auto's, drones die pakketjes afleveren en ziekenhuisoperaties op afstand.

Overzicht generaties mobiele telefonie

Voor 5G worden nieuwe en bestaande frequenties gebruikt. Hier een overzicht.

 • 1G   450 en 900 Mhz;
 • 2G  (GSM): 900 Mhz en 1.8 Ghz
 • 3G  (UMTS) 900 Mhz, 1.9 en 2.1 Ghz
 • 4G:  800 Mhz, 1.8 en 2.6 Ghz
 • 5G: 700, 1400, 2100 Mhz, groot bereik tot enkele kilometers, 3.5 Ghz, beperkt bereik, een paar honderd meter, 26 Ghz, enkele meters, 60 Ghz beperkt bereik maar mogelijk gebruik van gebundelde straling en veel antennes

De overheid zal in het voorjaar van 2020 de 700-, 1400- en 2100 MHz-frequenties voor het 5G-netwerk veilen. In de jaren daarna volgt een verdeling van de 3,5 GHz-frequenties en de 26 GHz-frequenties. Afhankelijk van de frequenties worden bestaande en nieuwe antennes gebruikt.  Voor een deel van de 5G signalen kunnen bestaande antennes worden gebruikt. Voor 26 Ghz zullen heel veel nieuwe, kleine antennes nodig zijn.(bron: kennisplatform EMV).

Aanvulling: Vanaf 29-04-2020 biedt Vodafone 5G aan via een deel van de bestaande 4G frequenties. Hier is geen nieuwe vergunning voor nodig.

Bezwaren tegen 5G

Alle kunstmatige straling is voor de mensen, dieren en planten een soort van indringer. De hele natuur werkt met electromagnetische velden. Daar is veel over bekend maar nog veel meer is helemaal nooit goed onderzocht. Ons lichaam werkt dus ook met electromagnetische velden. Bij de vaststelling van de normen wordt  helemaal geen rekening mee gehouden. met gezondheid van plant, mens en dier. We weten helemaal niet wat de effecten op ons lichaam zijn. Er wordt nog weinig onderzoek naar gedaan. Er zijn nu al mensen ziek van straling. We spreken van elektro hypersensitiviteit (EHS) als iemand extra gevoelig is hiervoor. Naar schatting 3 procent van de Nederlanders, een half miljoen, heeft hier last van maar dit aantal neemt snel toe. Daarbij zijn veel mensen zijn zich nog niet bewust, dat dit de oorzaak van hun klachten is.

Ons ecosysteem is in gevaar

Niemand heeft de problemen die kunnen ontstaan door het negeren van biologische effecten beter in beeld gebracht dan de schrijver Sander Funneman in zijn boek Elektrisch Ecosysteem. Het boek zou verplichte kost moeten zijn voor beslissers op dit vlak. Hij laat niet alleen de gevolgen van kunstmatige straling zien voor vogels en bijen maar legt ook de verbanden tussen groeien van schimmels, bacteriën en virussen enerzijds en de aanwezigheid van kunstmatige straling anderszijds. Als voorbeeld geeft hij de MRSA ziekenhuisbacterie. Een lage dosis straling kan een bacterie resistent maken tegen anti-biotica. Andersom kan straling soms ook de oplossing bieden voor de bestrijding van bacteriën. Zijn pleidooi is vooral om geen nieuwe vormen van straling te introduceren  zonder eerst de gevolgen uitvoerig te onderzoeken. Zijn boek is in 2019 uitgekomen en is, met de toename van de problematiek van virussen, actueler dan ooit.

Wettelijke normen

Wij worden helaas niet beschermd door wettelijke normen. De overheid gaat bij de vaststelling van normen uit van thermische effecten. Dit betekent dat alleen wordt gekeken naar opwarming. Dit gebeurt met een test met het opwarmen van een zak water. Volgens de deskundigen van onze overheid is dit voldoende. Dit doet op geen enkele manier recht aan de bezwaren die juist gaan over de biologische effecten in een lichaam van alle verschillende vormen van straling tegelijk, 24 uur per dag.  Een lichaam is geen zak water. 

Weerstand tegen 5G

Bij vorige generaties mobiele telefonie waren voor veel mensen de voordelen zo groot dat er weinig oog was voor mogelijke bezwaren. Die bezwaren kwamen vooral van mensen die aan den lijve ondervonden dat er ook een keerzijde was. Dat zijn de stralinggevoeligen, de mensen met EHS. Hoewel ze soms als gekkies (aluhoedjes) worden afgeschilderd zitten hier ook mensen bij die tijdens hun werk zijn blootgesteld aan een overdosis straling. Een voorbeeld hiervan is de Zweedse ingenieur Per Seegerback die zelf aan de wieg stond van de smartphone bij Ericsson. Hij is één van de hoofdpersonen in de documentaire Ubiquity over mensen die overgevoelig zijn geworden voor straling.

 

Belangenverstrengeling

Een andere reden voor de toenemende weerstand is dat de politieke besluitvorming omtrent de invoering van 5G wordt gekenmerkt door belangenverstrengeling. De enige verantwoordelijk minister is de minister van Economische Zaken, mevrouw Mona Keijzer. Zij moet ook alle gezondheidsvraagstukken verwerken. De minister van Volksgezondheid is niet betrokken en verwijst door. Er zijn diverse organisaties als adviseurs ingeschakeld, die ook voortdurend naar elkaar verwijzen.

 • De GGD volgt de adviezen van de Gezondheidsraad.
 • De Gezondheidsraad, de WHO en de Europese Unie baseren zich op ICNIRP normen.  
 • De ICNIRP is een internationale commissie van vooral natuurkundigen, die ook banden hebben met de telecombranche. Helaas zijn er geen biologen in deze commissie.
 • Het Kennisplatform EMV adviseert maar krijgt bijna de helft van de financiering via de telecomindustrie.
 • Het RIVM en het Agentschap Telecom met daarin het antennebureau meten en weten maar nog niet over de biologische gevolgen van al dit technisch vernuft. 
Men verschuilt zich achter elkaar en men vindt alles voortdurend  'binnen de normen'. Daarbij is er in het verleden een 'convenant' gesloten waarbij de industrie toestemming kreeg om zonder vergunningen de netwerken uit te rollen. Dat was destijds heel praktisch maar leidt nu tot grote weerstand. Tot slot is ook de Tweede Kamer niet heel actief gebleken in haar controlerende functie.
(bron: stralingbewustinfo). 

 

Nepnieuws 'binnen de normen'

In dit dossier lijkt het er op dat de officiële media veelal de berichtgeving presenteren zoals door bovengenoemde groep belanghebbenden wordt geformuleerd. Als je vervolgens leest dat iets 'binnen de normen' is dan kun je al afleiden dat de informatie niet zo compleet en onafhankelijk is, als hij zou moeten zijn. 

Voorzorgsprincipe

Niemand weet met zekerheid wat de precieze stralings- en gezondheidseffecten zullen zijn van een breed uitgerold 5G-netwerk. Daarom zouden we uit voorzorg 5G niet moeten invoeren. De fabrikanten zijn eerst aan zet om onomstotelijk aan te tonen dat er helemaal geen schade is.  Als je de geruststellende woorden 'binnen de normen' leest is dat toch niet teveel gevraagd? 

Eerlijke info over straling

 

Artikelen uit de media

Foto's: Gezondheidsbeurs stand Eerlijk over Straling 2018, boek Sander Funneman en demonstratie tegen 5G in Amsterdam op 25 januari 2020

Eerlijker eten met mijn adviezen

 • Minder gifstoffen in je lichaam
 • Afvallen zonder hongergevoel
 • Kinderen leren gezonder te eten
 • Een betere conditie en meer energie
 • Minder ziektes en kwaaltjes
 • Deskundige begeleiding
 • Gratis recepten

Webwinkel

aHealthylife van Juglen Zwaan

(Gesponsorde link)

Actueel

Actuele info over acties of aanbiedingen of bijzonderheden rond openingstijden.

Meer weten?

Je kunt ons bellen of mailen. HIer vind je alle contactinfo. Natuurlijk geheel vrijblijvend.

Reviews

Reviews werken als mond op mond reclame maar dan op internet. Hier meer informatie.

Heb je een vraag? Anne helpt je graag verder!
Cookies

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met onze privacyverklaring